Allatruška

Allatruška - jedinečný animační projekt, který vznikl díky společné práci mnoha členů Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ z různých zemí světa. Allatruška jednoduše, srozumitelně, vtipně popisuje základní duchovní a morální hodnoty kreativní společnosti (co je to laskavost, sebepoznání, přátelství, vzájemná pomoc, jednota), a také základy ALLATRA VĚDY (z knihy „AllatRa“ zprávy „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA”, zprávy “O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení těchto problémů”).

Zajímavé je, že ve starých duchovních tradicích existovaly znalosti o různých stupních a typech Lásky. V tradici starověkého súfismu lásku nazývali Ishq a rozlišovali tři stupně Lásky.

Allatruška: "Jakýkoli problém může být vyřešen, když v člověku převládá láska a dobro. Lidstvo, které v míru a přátelství směřuje ke všeobecnému blahu, může překonat jakékoliv překážky!"

Probuzením dobra v sobě jej každý probouzí ve světě. Pokud je ve vás mír, pak je mír na planetě. Dobro dříve nebo později vyhrává!

Co jsou to supervulkany? Jaké nebezpečí Yellowstonské kaldery (USA)? O čem vypovídá záhadná synchronizace činnosti kaldery Aira (Japonsko) a Yellowstonské Kaldery (USA)?

Kdo je Bodhisatva? Proč Duše člověka vstoupí do těla právě osmý den po narození těla a jaké jsou příklady toho v různých kulturách světa?

Veselá a poučná písnička Allatrušky z kreslené pohádky „Jak je uspořádán vesmír“.