Hra profesionálů CO JE TO VĚDOMÍ?

Vědecký diskuzní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“ je novým cyklem pořadů na kanálu ALLATRA TV. Účastníci tohoto projektu jsou lidé z oblasti psychiatrie, psychologie, psychoterapie, z různých zemí světa. Problematika, nastolená v daném cyklu pořadů, je v současné společnosti velmi aktuální a týká se každého člověka.

Videa v jiných jazycích
Jaká je skutečná příčina strachu ze smrti? Kdo a proč nutí lidstvo přebývat neustále ve strachu? Co určuje volbu člověka? Odpovědi na otázky, týkající se každého. Přestat mlčet o tom, o čem se lidé bojí mluvit, dokonce i šeptem. Nastal čas začít skutečně Žít!

Videa v jiných jazycích
Šest tisíc let se sex a flirtování ve společnosti používají jako nástroje manipulace k úplnému zotročení a ovládání lidstva. Kdo a proč skrývá pravdu, když představuje přirozenou fyziologickou potřebu jako jediný životní cíl, ke kterému je potřeba směřovat? Šokující fak...

Videa v jiných jazycích
Světové statistiky ukazují, že počet obětí domácího násilí je srovnatelný se ztrátami ve vojenských konfliktech. Každý den jsou stovky tisíc lidí na celém světě vystaveny fyzickému i morálnímu násilí ve svých domovech, v práci a na veřejných místech. A všechny tyto tisí...

Videa v jiných jazycích
Alkoholová a drogová závislost. Jaké jsou skutečné příčiny a podstata závislosti? Je "civilizované pití" skutečně nevinné? Smrtelné účinky malých dávek. Iluze osvícení. Problém užívání halucinogenních látek.

Videa v jiných jazycích
Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“. „Co je to vědomí? Film 3 “ - pokračování diskuze o nejakutnějších, nevyřešených otázkách současné psychologie a psychiatrie. Třetí Hry se zúčastní odborníci ze Švýcarska, Súdánu, Německa, Egypta, České republiky, USA, K...

Videa v jiných jazycích
Vědecko-diskuzní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“ je nový cyklus pořadů na televizním kanále ALLATRA TV. Co jsou myšlenky? Jak se tvoří? Jsou myšlenky naše? Kdo manipuluje s člověkem pomocí vědomí? Vědomí je nástrojem zkreslení reality! Co je podstatou chronické únavy...

Videa v jiných jazycích
Duální povaha člověka. Osobnost a vědomí. Jsou myšlenky naše? Odkud přicházejí a mohou být vnucovány vlivem třetích sil? Neviditelný svět a jeho vliv na člověka. Jaká je povaha nutkavých stavů, depresí, sebevražedných myšlenek? Co je to mnohočetná porucha osobnosti? Sér...