Hra profesionálů CO JE TO VĚDOMÍ?

Vědecký diskuzní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“ je novým cyklem pořadů na kanálu ALLATRA TV. Účastníci tohoto projektu jsou lidé z oblasti psychiatrie, psychologie, psychoterapie, z různých zemí světa. Problematika, nastolená v daném cyklu pořadů, je v současné společnosti velmi aktuální a týká se každého člověka.

Mezinárodní tým psychoterapeutů, psychiatrů a psychologů společně hledá odpověď na palčivou otázku: Co je to HERNÍ MÁNIE?

Projekt „Hra profesionálů. Co je to vědomí“ pokračuje ve zkoumání otázek psychologie a psychiatrie. Tématem tohoto dílu je deprese.

Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ. Co je vědomí? Film 5“ – pokračování diskuse na nejostřejší, nevyřešené otázky současné psychologie a psychiatrie.

V přímém přenosu na ALLATRA TV Mezinárodní projekt „Hra profesionálů. Co je to vědomí?“

Jaká je skutečná příčina strachu ze smrti? Kdo a proč nutí lidstvo přebývat neustále ve strachu? Co určuje volbu člověka? Odpovědi na otázky, týkající se každého. Přestat mlčet o tom, o čem se lidé bojí mluvit, dokonce i šeptem. Nastal čas začít skutečně Žít!

Šest tisíc let se sex a flirtování ve společnosti používají jako nástroje manipulace k úplnému zotročení a ovládání lidstva. Kdo a proč skrývá pravdu, když představuje přirozenou fyziologickou potřebu jako jediný životní cíl, ke kterému je potřeba směřovat? Šokující fak...

Světové statistiky ukazují, že počet obětí domácího násilí je srovnatelný se ztrátami ve vojenských konfliktech. Každý den jsou stovky tisíc lidí na celém světě vystaveny fyzickému i morálnímu násilí ve svých domovech, v práci a na veřejných místech. A všechny tyto tisí...

Alkoholová a drogová závislost. Jaké jsou skutečné příčiny a podstata závislosti? Je "civilizované pití" skutečně nevinné? Smrtelné účinky malých dávek. Iluze osvícení. Problém užívání halucinogenních látek.

Vědecko-diskusní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“. „Co je to vědomí? Film 3 “ - pokračování diskuze o nejakutnějších, nevyřešených otázkách současné psychologie a psychiatrie. Třetí Hry se zúčastní odborníci ze Švýcarska, Súdánu, Německa, Egypta, České republiky, USA, K...

Vědecko-diskuzní projekt „HRA PROFESIONÁLŮ“ je nový cyklus pořadů na televizním kanále ALLATRA TV. Co jsou myšlenky? Jak se tvoří? Jsou myšlenky naše? Kdo manipuluje s člověkem pomocí vědomí? Vědomí je nástrojem zkreslení reality! Co je podstatou chronické únavy...

Duální povaha člověka. Osobnost a vědomí. Jsou myšlenky naše? Odkud přicházejí a mohou být vnucovány vlivem třetích sil? Neviditelný svět a jeho vliv na člověka. Jaká je povaha nutkavých stavů, depresí, sebevražedných myšlenek? Co je to mnohočetná porucha osobnosti? Sér...