Poznání


Videa v jiných jazycích
Einstein sa mýlil, ale Tesla mal pravdu. Dôkazy existencie éteru. Kvantová previazanosť. Protirečenia Bohra a Einsteina. Väzba medzi previazanými časticami. Skutoční vedci a Jediný Zdroj Znalostí pre ľudstvo.

Videa v jiných jazycích
Čo leží v základe nášho správania, prečo ľudia pozerajú televízor, v čom je koreň schopnosti rýchleho učenia, čo sú to zrkadlové neuróny a ako vplývajú na váš život

Videa v jiných jazycích
Senzačné objavy o čiernych dierach...

Videa v jiných jazycích
V tomto videu sa dozviete mnoho nového a zaujímavého...