Islám – náboženství Lásky

Díky Znalostem AllatRa a pořadu "VOLÁNÍ MAHDÍHO" se objevilo mnoho vyjasnění a pochopení, se kterými se dělíme v pořadech "Islám – náboženství Lásky". Pochopeními, směry k tomu, co je schopno usnadnit chápání pravé podstaty Islámu – Cesty k Nejvyššímu Alláhovi, a tím zpevnit a sjednotit Islám.

Nejkratší a nejdůležitější vydání ze série „Islám náboženství lásky“.

Co se děje s člověkem po smrti těla? Jak se zkreslují ajáty Koránu? Co říká Korán o reinkarnaci? Kdo jsou káfiři?

Drazí přátelé! Jak víte, 20. 12. 2020 se uskutečnila rozsáhlá událost celosvětového významu: jedinečná mezinárodní online konference „Tvořivá společnost. Společně můžeme.“

Drazí bratři a sestry, dnes asi nejčastěji skloňovaným slovem v médiích je slovo „koronavirus“. A v tomto vydání cyklu pořadů „Islám – náboženství Lásky“ si povíme o jednoduchých a všem dostupných způsobech boje proti „koronaviru“, o nichž nám pověděl vážený Igor Michaj...

Vážení diváci, nabízíme vám ke shlédnutí šestý díl cyklu pořadů "Islám - náboženství lásky", který je věnován odpovědím na vaše otázky, týkajících se čarodějů a věštců, tabulek přání, zbavení uřknutí a podobně.

Proč proroci nepsali Písma vlastní rukou? Jaký je skutečný význam 8. a 9. verše 81. súry? Jak souvisí tyto verše súry Svinutí s naším dnešním dnem? Jak přijít k Alláhu? Jak dosáhnout ráje? Jak to v rodině vyřešit? Odpovědi na tyto a také další otázky v pátém vydání cykl...

Vážení diváci, nabízíme k zhlednutí čtvrtý díl cyklu pořadů „Islám – náboženství lásky“, který je věnován odpovědím na vaše otázky. Co je islám? Co je třeba muslimům dělat, aby na celém světě byl islám? Jak souvisí nošení vousů s imanem (víra) člověka? O různých výklade...

Vážení diváci, uvádíme třetí díl z cyklu pořadů "Islám - náboženství Lásky", které je věnováno tématu praktického přístupu k pojetí džihádu. Co je ve skutečnosti džihád? Jak se provádí v praxi? 

Vážení diváci, uvádíme druhý díl z cyklu pořadů "Islám - náboženství lásky", který je věnován tématu džihádu.

Jedinečný pořad "VOLÁNÍ MAHDÍHO" na ALLATRA TV vzbudil velký zájem o Islám v jeho ryzí kráse, neboť odhaluje jeho skutečnou hloubku. Díky Znalostem AllatRa a pořadu "VOLÁNÍ MAHDÍHO" přišlo mnoho odhalení a pochopení, o která se dělíme v pořadu "Islám - náboženství Lá...