Studium vlivu znaku AllatRa


Jak nalepení znaků„ AllatRa” (bílý na černém pozadí) uvnitř auta a vně na zadním okně nebo nárazníku ovlivňuje bezpečnost taxíků.

Zajímavá fakta působení Znaku AllatRa. Krev pod mikroskopem. Pozorování krve pod mikroskopem po té, co člověk zaměřil svou pozornost na Znak AllatRa, potvrzuje skutečnost změny struktury buněk. Podobné výzkumy už byly prováděny dobrovolníky MSH ALLATRA z Kazachstánu. Ro...

Silniční experiment
V tomto videu se účastnice projektu „SILNIČNÍ EXPERIMENT“ podělila ohromujícími výsledky - jak se snížily nehody na dálnici Kyjev - Oděsa, které se kvůli vysoké nehodovosti lidově přezdívá „silnicí smrti“.

Účastníci Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA z Kazachstánu provedli experiment týkající se zkoumání vlivu bílého znaku AllatRa na černém pozadí a černého znaku na bílém pozadí, na krev.

NEVIDITELNÝ SVĚT. Speciální korespondent
Dobrovolníci mezinárodního společenského hnutí ALLATRA provádějí výzkum účinků znaku AllatRa na psychofyziku člověka a okolní prostředí. V tomto videu ukážeme začátek experimentu na rostlinách.

Silniční experiment
Nabízíme všem nelhostejným lidem, kteří se snaží přispět ke snížení počtu různých havárií způsobených vlivem neviditelného světa, provést vědecký experiment. Spočívá v tom, že na úsecích silnice se zvýšenou nehodovostí se umístí znak „AllatRa“ ve formě dopravní značky –...