Věda v tvořivé společnosti

Pokrokoví vědci z celého světa se dělí se svým názorem o úloze vědy v současné společnosti a životě člověka, a také hovoří o nejnovějších objevech v oblasti volné energie, fyziky základních částic, astrobiologie, radioastronomie a biomedicíny.

Tento trailer je upoutávkou na připravované video o Teslově transformátoru z neobvyklého úhlu pohledu. Jedná se o videoukázku experimentů se zářičem, které nás v blízké budoucnosti přiblíží k objevu volné energie. Vědci a vynálezci již dlouho hledají zdroje nevyčerpatel...

Naším hostem je astrofyzik Roman Ivanovič Kostik, člen - korespondent Národní akademie věd Ukrajiny, doktor fyzikálních a matematických věd, vedoucí vědecký pracovník Hlavní astronomické observatoře Národní akademie věd Ukrajiny.

K vytvoření tohoto filmu nás inspiroval pořad „XP NRG – první tvůrci umělého vědomí na světě“ s účastí I. M. Danilova a ty cenné znalosti, se kterými se Igor Michajlovič upřímně podělil.

Na kanále ALLATRA TV jsme 21. dubna 2020 diskutovali o aplikaci nanomateriálů v biomedicíně v programu „Věda v tvořivé společnosti“. V programu vystoupil vědec a skvělý člověk - Dr. José Miguel García-Martín, PhD