АЛЛАТРА ТВ
Mezinárodní televize
International television
АЛЛАТРА ТВ
AllatRa
Kniha, která mění svět!
Stáhnout  zdarma!
Kniha AllatRa

Experiment PYRAMIDA
GMT:

Třetí Mezinárodní experiment PYRAMIDA

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, dobrovolníci ALLATRA TV zvou všechny k účasti v experimentu PYRAMIDA, který se bude konat 27. dubna 2019 v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Kiev - 20:00
Moscow - 20:00
Prague - 19:00
Berlin - 19:00
Paris - 19:00
Rome - 19:00
London - 18:00
Cairo - 19:00
Jerusalem - 20:00
Cape Town - 19:00
Tashkent - 22:00
Astana - 23:00
New York - 13:00
Los Angeles - 10:00
Brasilia - 14:00
Beijing - 1:00 (28/04)
Tokyo - 2:00 (28/04)
Sydney - 3:00 (28/04)
Klikněte zde pro účast
Souhlas s dalšími způsoby informování:


Podstata experimentu

spočívá v telepatickém přenosu informace co největšímu počtu lidí bez ohledu na vzdálenost. V určeném čase náš operátor vstoupí do přístroje "PYRAMIDA" a v průběhu 30 minut bude prostřednictvím telepatie přenášet jeden z těch 12 znaků, které každý z účastníků obdrží ve formuláři na svou elektronickou poštu. V téže době všichni dobrovolní účastníci experimentu na různých místech světa budou moci telepaticky přijmout tento znak bez ohledu na to, kde se na planetě nacházejí.

Stanovujeme si před sebou cíl:

pokračovat ve zkoumání možností telepatického přenosu informací na vzdálenost a také jednotného informačního pole Země. V tomto experimentu bude použito silnější nastavení přístroje "PYRAMIDA".

Více informací o samotném zařízení PYRAMIDA a experimentech, které se s ním provádějí, naleznete na: https://allatra.tv/cs/category/project-piramida

Staňte se účastníkem experimentu

Každý, kdo si přeje, se může zúčastnit experimentu s telepatickým přenosem znaků. Zveme všechny zájemce, aby se připojili k našemu výzkumnému projektu.

Výsledky experimentu budou zpracovány a zveřejněny na oficiálních stránkách ALLATRA TV: https://allatra.tv/cs

V současné době se již po celém světě zaregistrovalo více než 2 000 lidí, kteří se chtějí zúčastnit daného experimentu PYRAMIDA. Společně se tak můžeme podílet na obrovském přínosu pro rozvoj moderní vědy.

MSH ALLATRA

MSH ALLATRA je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující lidi dobré vůle po celém světě. Informace o aktivitách naší organizace naleznete podrobně na našich oficiálních stránkách: https://allatra.org/cs

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit experimentu PYRAMIDA mohou, buď vyplnit formulář na webových stránkách, nebo zaslat svůj požadavek na emailovou adresu: [email protected] V dopise, prosím, uveďte své jméno, věk, město a zemi. V odpovědi blíže k datu experimentu vám zašleme formulář s dvanácti znaky a poskytneme podrobné pokyny potřebné pro účast v experimentu.První mezinárodní experiment PYRAMIDA. Výsledky

Zveme vás k účasti a spolupráci

Projektový tým je otevřen k spolupráci s nejširším okruhem lidí po celém světě pro studium možností přístroje PYRAMIDA.

Zveme vás k účasti na experimentech (jednotlivě nebo kolektivně):

  • Všichni zájemci.
  • Nezávislí výzkumníci.
  • Výzkumné ústavy a laboratoře.
  • Vzdělávací instituce.
  • Studentské organizace a asociace.
  • Vědecké kolektivy a komunity.
  • Akademické kruhy.
  • Organizace, podniky, společnosti.
Zúčastnit se

Fotografie přístroje PYRAMIDA

Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ

Experimenty na přístroji PYRAMIDA

Projekt PYRAMIDA
UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT PYRAMIDA

Film ukazuje neobvyklý experiment o působení na lidskou krev pomocí přístroje "Pyramida". Jaké je tajemství omlazení a stárnutí těla? Jedinečné informace, které dokonce předčily moderní vědu jsou uvedeny ve starověkém traktátu "Omnipotence” (Všemocnost), o lidském zdraví, skutečné historii lidstva, viditelném a neviditelném světě člověka, stínech, jež je ovládají.

Podrobněji
Projekt PYRAMIDA
OTEVŘENÝ EXPERIMENT mimo čas a prostor

Každý, bez ohledu na vzdálenost a čas, se může osobně zúčastnit neobvyklého experimentu: nezaujatě na dálku procítit práci i Operátora, nacházejícího se v přístroji PYRAMIDA, i práci samotného přístroje.

Zúčastnit se
Projekt PYRAMIDA
ČLOVĚK VYCHYLUJE LAZEROVÝ PAPRSEK! BUDOUCNOST JE MOŽNÉ ZMĚNIT

Může člověk silou své pozornosti vychýlit laserový paprsek? Na čem se zakládaly předpovědi známých vizionářů minulosti a jaká zařízení někteří z nich používali? Kdo může změnit budoucnost a jak je ji možné změnit? Jaké jsou další možnosti práce tohoto unikátního přístroje PYRAMIDA?

Podrobněji

Zasílání aktuálních informací o pořadech ALLATRA TV a dalších projektech MSH "ALLATRA"