АЛЛАТРА ТВ
Mezinárodní televize
International television
АЛЛАТРА ТВ
AllatRa
  • Překlad:

Experiment PYRAMIDA

Druhý Mezinárodní experiment PYRAMIDA

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA, dobrovolníci ALLATRA TV zvou všechny k účasti v experimentu PYRAMIDA, který se bude konat 29. září 2018 v 17:00 GMT (Greenwichského času)

Kiev - 20:00
Moscow - 20:00
Prague - 19:00
Berlin - 19:00
Paris - 19:00
Rome - 19:00
London - 18:00
Cairo - 19:00
Jerusalem - 20:00
Cape Town - 19:00
Tashkent - 22:00
Astana - 23:00
New York - 13:00
Los Angeles - 10:00
Brasilia - 14:00
Beijing - 1:00 (30/09)
Tokyo - 2:00 (30/09)
Sydney - 3:00 (30/09)
Zúčastnit se
Souhlas s dalšími způsoby informování:


Podstatou experimentu

je telepatický přenos stejné informace, bez ohledu na vzdálenost, co největšímu počtu osob. V uvedeném čase, náš operátor vstoupí do přístroje PYRAMIDA a v průběhu půl hodiny bude vysílat jeden z 12-ti znaků, které každý z účastníků dostane spolu s formulářem na svou e-mailovou adresu. Všichni dobrovolníci účastnící se daného experimentu tak ve stejnou dobu budou moci přijmout tento znak prostřednictvím telepatie bez ohledu na to, kde se na planetě nacházejí.

Stanovujeme si před sebou cíl:

provést experiment, aby byla potvrzena možnost telepatického přenosu informace na dálku, a také pro potvrzení existence společného informačního pole Země.

Podobné experimenty byly provedeny v 90. letech 20. století. Nás tyto výsledky zaujaly a rozhodli jsme se experiment opakovat, ale za pomoci přístroje "PYRAMIDA", se kterým úspěšně provádíme různé experimenty od listopadu 2017. Více informací o samotném zařízení PYRAMIDA a experimentech, které se s ním provádějí, naleznete na: https://allatra.tv/cs/category/project-piramida

Staňte se účastníkem experimentu

Každý, kdo si přeje, se může zúčastnit experimentu s telepatickým přenosem znaků. Zveme všechny zájemce, aby se připojili k našemu výzkumnému projektu.

Výsledky experimentu budou zpracovány a zveřejněny na oficiálních stránkách ALLATRA TV: https://allatra.tv/cs

V současné době se již po celém světě zaregistrovalo více než 2 000 lidí, kteří se chtějí zúčastnit daného experimentu PYRAMIDA. Společně se tak můžeme podílet na obrovském přínosu pro rozvoj moderní vědy.

MSH ALLATRA

MSH ALLATRA je mezinárodní dobrovolnická organizace spojující lidi dobré vůle po celém světě. Informace o aktivitách naší organizace naleznete podrobně na našich oficiálních stránkách: https://allatra.org/cs

Všichni, kteří se chtějí zúčastnit experimentu PYRAMIDA mohou, buď vyplnit formulář na webových stránkách, nebo zaslat svůj požadavek na emailovou adresu: [email protected] V dopise, prosím, uveďte své jméno, věk, město a zemi. V odpovědi blíže k datu experimentu vám zašleme formulář s dvanácti znaky a poskytneme podrobné pokyny potřebné pro účast v experimentu.

Zveme vás k účasti a spolupráci

Projektový tým je otevřen k spolupráci s nejširším okruhem lidí po celém světě pro studium možností přístroje PYRAMIDA.

Zveme vás k účasti na experimentech (jednotlivě nebo kolektivně):

  • Všichni zájemci.
  • Nezávislí výzkumníci.
  • Výzkumné ústavy a laboratoře.
  • Vzdělávací instituce.
  • Studentské organizace a asociace.
  • Vědecké kolektivy a komunity.
  • Akademické kruhy.
  • Organizace, podniky, společnosti.
Zúčastnit se

Fotografie přístroje PYRAMIDA

Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ
Эксперимент ПИРАМИДА на АЛЛАТРА ТВ

Experimenty na přístroji PYRAMIDA

Projekt PYRAMIDA
UNIKÁTNÍ PŮSOBENÍ NA KREV. EXPERIMENT PYRAMIDA

Film ukazuje neobvyklý experiment o působení na lidskou krev pomocí přístroje "Pyramida". Jaké je tajemství omlazení a stárnutí těla? Jedinečné informace, které dokonce předčily moderní vědu jsou uvedeny ve starověkém traktátu "Omnipotence” (Všemocnost), o lidském zdraví, skutečné historii lidstva, viditelném a neviditelném světě člověka, stínech, jež je ovládají.

Podrobněji
Projekt PYRAMIDA
OTEVŘENÝ EXPERIMENT mimo čas a prostor

Každý, bez ohledu na vzdálenost a čas, se může osobně zúčastnit neobvyklého experimentu: nezaujatě na dálku procítit práci i Operátora, nacházejícího se v přístroji PYRAMIDA, i práci samotného přístroje.

Zúčastnit se
Projekt PYRAMIDA
ČLOVĚK VYCHYLUJE LAZEROVÝ PAPRSEK! BUDOUCNOST JE MOŽNÉ ZMĚNIT

Může člověk silou své pozornosti vychýlit laserový paprsek? Na čem se zakládaly předpovědi známých vizionářů minulosti a jaká zařízení někteří z nich používali? Kdo může změnit budoucnost a jak je ji možné změnit? Jaké jsou další možnosti práce tohoto unikátního přístroje PYRAMIDA?

Podrobněji

Zasílání aktuálních informací o pořadech ALLATRA TV a dalších projektech MSH "ALLATRA"